Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 92/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.97.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1054/9, 1054/6, 2634/8, 1053/5, 1052/8, 1052/15, 1009/2, 2635 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka (ulica Kwiatowa), gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk