Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 83/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.83.2021

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 2783 położonej w obrębie geodezyjnym Miejska Górka przy ulicy Konopnickiej, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania