Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 77/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.79.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych: 811/2 – obręb geodezyjny Miejska górka, 640, 5064/2, 559/1 – obręb geodezyjny Karolinki, 281, 47, 80/2, 80/1, 45/12, 42/1, 39/1, 40/1, 39/2, 164 – obręb geodezyjny Roszkówko, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania