Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 72/21
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.67.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych: 93/1, 57, 98, 37/1, 37/2, 256, 258, 259/1, 259/3, 289, 259/34, 259/65, 260/13, 137/2, 139, 163/3, 112, 163/2, 163/1, 160, 166, 122/3, 121/12, 156/3, 155, 262/2, 265/5, 277/7 położonych w obrębie geodezyjnym Dłoń, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania