Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 69/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.76.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Przebudowa linii napowietrzanej SN-15 kV RAW-Miejska Górka Etap III na sieć elektroenergetyczną kablową SN-15 kV, na działkach oraz fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 169, 618/1, 168/1, 168/2, 179, 306, 311, 313, 470, 598, 599, 583, 617, 618/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz na działkach i fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 1573, 1571, 1570/2, położonej w obrębie geodezyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania