Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 51/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.46.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa linii kablowych SN 30 kV wraz ze światłowodami, na działkach o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Rozstępniewo: 95, 102, 104, 105, oraz Sobiałkowo: 372, 423, 467, 479/1, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk