Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Miejska Górka dnia, 07.10.2021 r.

WK.6151.3.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 13„DROP”.

Lp.

Data polowania

Miejsce zbiórki

Godz.

Zwierzyna przewidywana do odstrzału

Prowadzący polowanie

Pomocnik prowadzącego

1.

06.11.2021

Polowanie

Hubertowskie

Osiek

800

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki Trzy pierwsze mioty tradycyjnie pozostałe z ambon

Maćkowiak Mariusz

Tel. 666 358 312

Kowalski Robert

Tel. 602 252 627

2.

27.11.2021

VI Polowanie

integracyjne

Sarnowa

700

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki

Kowalski Robert

Tel. 602 252 627

Maćkowiak Mariusz

Tel. 666 358 312

3.

12.12.2021

Polowanie metodą

Szwedzką z ambon

Osiek

900

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki

Jórdeczka Bartosz

Tel. 607 459 580

 

Sawko Wojciech

Tel. 534 924 814

 

4.

24.12.2020

Polowanie Wigilijne

Osiek

900

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki

Lis Waldemar

Tel. 607 401 358

Kasprzak Andrzej

Tel. 697 885 721

5.

09.01.2021

Polowanie Noworoczne

Kończące Sezon

Sielec

900

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki dwa pierwsze mioty tradycyjnie pozostałe z ambon

Chwierot Wojciech

Tel. 608 322 492

Nowak Piotr

Tel. 605 542 417

Dodatkowy termin polowań w miesiącu Październiku, Styczniu i Lutym:

  • 10.10.2021r. Niedziela. Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, lis, jenot, kuna, tchórz, gęś – zbiórka myśliwych godzina 9ºº -Ostrobudki przy stawie – prowadzący polowanie Kol. Kowalski Bartosz 606134134, pomocnik prowadzącego polowanie Kol. Bartosz Fiebich 781747467,
  • 24.10.2021r.Niedziela. Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki, gęś – zbiórka myśliwych godzina 9°°- Sielec Stary – prowadzący polowanie Kol. Tomasz Duszak 691 503 007, pomocnik prowadzącego Kol. Mariusz Klukowski 665 356 871.
  • 05.02.2022r. Sobota zbiórka 9ºº Osiek kwatera myśliwska polowanie na stogach: 06.01.2021r. Niedziela. Dzik, Lis, jenot, kuna, tchórz - zbiórka myśliwych godzina 9ºº Osiek XI Powiatowe Polowanie na drapieżniki - prowadzący polowanie Kol. Jakub Kowalczyk Tel. 609919706, pomocnik prowadzącego Kol. Adam Sobkowiak Tel. 721 096 844. /Niedziela uroczysty pokot /.
  • 27.02.2022r. Niedziela. Lis, jenot, kuna, tchórz – zbiórka myśliwych godzina 9ºº - Osiek Las prowadzący

Kol. Jacek Szwarc Tel.603 297 646 pomocnik prowadzącego Kol. Paweł Szwarc Tel.783 952 972

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk