Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXV/152/21

Data podjęcia 11 marca 2021 r.

Tytuł aktu: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska - łącze do uchwały

Data ogłoszenia: 25 marca 2021 r.

Pozycja: 2529

Uwagi: brak

Łącze do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego