Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XLIX/277/22

Data podjęcia:  25.11.2022 r.

Tytuł aktu:  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 09.12.2022 r.

Pozycja: 9375

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego