Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XLIII/251/22

Data podjęcia:  29.06.2022 r.

Tytuł aktu:  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej, obręby Miejska Górka i Sobiałkowo - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 27 lipca 2022r.

Pozycja: 5641

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego