Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały  XLIII/253/22

Data podjęcia:  29.06.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 22 lipca 2022r.

Pozycja: 5514

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego