Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer zarządzenia  224/2022 

Data podjęcia:  24.03.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie  przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego - łączę do zarządzenia

Data ogłoszenia: 31 marca 2022 r.

Pozycja: 2588

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego