Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXXVII/224/22 

Data podjęcia:  04.03.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 15 marca 2022 r.

Pozycja: 2059

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego