Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

Ogłoszenie Nr 18/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie o wyborze ofert w ogłoszonych konkursach przez Burmistrza Miejskiej Górki

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) został rozstrzygnięty ogłoszony konkurs przez Burmistrza Miejskiej Górki na realizację poszczególnych zadań:

I.       Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych:


Lp.


Rodzaj zadania


Nazwa oferenta

1.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry
w piłkę nożną.
 


Klub Sportowy „SPARTA”

w Miejskiej Górce

2.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry
w baseballa.
 


Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony”
w Miejskiej Górce

3.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry
w koszykówkę.
 


Rawicki Koszykarski Klub Sportowy "Rawia" Rawicz

4.


Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych
w Ju Jitsu i Judo.
 


Uczniowski Klub Sportowy
„JU- JITU i JUDO”

w Miejskiej Górce

5.


Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby.
 


Uczniowski Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górce

6.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych.
 


Klub Sportowy MXMG
w Miejskiej Górce

II.           Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej

Lp.

Rodzaj zadania

Nazwa oferenta

1.


Organizowanie i promowanie turystyki.
 


Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce
 

III.          Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców

Lp.

Rodzaj zadania

Nazwa oferenta

1.

Prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górce.
 

Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce

IV.          Działanie na rzecz ochrony środowiska


Lp.


Rodzaj zadania


Nazwa oferenta

1.


Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych.
 

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ”

2.


Organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych.
 


Stowarzyszenie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Zwierząt Futerkowych w Miejskiej Górce
 

V.          Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie


Lp.


Rodzaj zadania


Nazwa oferenta

1.


Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych.
 


Stowarzyszenie

„Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce
 

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Nr 18/2023 199.01 KB
Ogłoszenie Nr 18/2023 12.45 KB