Podstawa prawna działania, kompetencje

Treść

Podstawa prawna działania i kompetencje Burmistrza wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)