Kierownictwo Urzędu

Treść

Burmistrz Gminy Miejska Górka – Karol Skrzypczak
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (+48) 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

Sekretarz Gminy Miejska Górka – Joanna Pląskowska
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (+48) 54 74 507
e-mail: sekretarz@miejska-gorka.pl

Skarbnik Gminy Miejska Górka – Dorota Lamperska
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (+48) 54 74 507
e-mail: dorota.lamperska@miejska-gorka.pl