Dokonanie zmiany imienia dziecka

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ).
  • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
  • Dokumenty tożsamości obojga rodziców (do wglądu)

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie/ bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki w akcie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 11 zł

7. Tryb odwoławczy

Nie ma.

8. Uwagi
Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).