Przejdź do stopki

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Treść

1. Podstawa Prawna

 • art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

w przypadku panny i kawalera:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,

w przypadku wdowców:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka.

* w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 38 zł za wydanie zaświadczenia

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

8. Uwagi

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez trzy miesiące.