Przejdź do stopki

Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

7. Tryb odwoławczy

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

8. Uwagi

Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Rynek33, 63 – 910 Miejska Górka.