Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

Treść