Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

INFORMACJA

Informujemy, że Gmina Miejska Górka przystępuje do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego można składać

od 8 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 14 (I piętro);
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, e-PUAP: /urzadmg/skrytka) opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 65 322 48 44

Pliki do pobrania

Wniosek - węgiel 22.8 KB