Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 148

e-mail: ops@miejska-gorka.pl

Artur Jankowski - Kierownik

STATUT