Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 25/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o zakończeniu postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa

Obwieszczenie Nr 25/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 6 kwietnia 2021 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejs

Obwieszczenie nr 17/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków

Obwieszczenie Nr 17/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budy

Obwieszczenie nr 16/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 705, 706, 707

Obwieszczenie Nr 16/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2021 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budy

OBWIESZCZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 12 marca 2021 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformato

Obwieszczenie Nr 15/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 marca 2021 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi,

Obwieszczenie Nr 6/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 705,706,707

Obwieszczenie Nr 6/2021 Burmistrza Miejskiej Górki   z dnia 22 lutego 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji grunt

Obwieszczenie Nr 5/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska Górka

Obwieszczenie Nr 5/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska G

Obwieszczenie Nr 4/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN,stacjami transformatorowymi,drogą dojazdową (...)

Obwieszczenie Nr 4/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, dr

Obwieszczenie Nr 3/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 lutego 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dłoń gm. Miejska Górka

Obwieszczenie Nr 3/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 lutego 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dłoń gm. Miejska Górka Na podstawie art. 10 § 1, w zwią