Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXX/186/21

Data podjęcia: 15 września 2021 r.

Tytuł aktu:  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 21 września 2021 r.

Pozycja: 7018

Uwagi: brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego