Jacek Stróżyk - oświadczenie majątkowe za rok 2020 naczelnika Wydziału Komunalnego upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść