Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 177/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 326 (RVI) o powierzchni 0,7206ha, nr 330 (PsV) o powierzchni 0,2854ha, nr 331 (RVI) o powierzchni 0,0684ha obręb Miejska Górka, łączna powierzchnia 1,0744ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029491/2, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu nieograniczonego - na kwotę: 321 700,00zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 177/2021 205.16 KB