Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 172/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę wywoławczą dzierżawy nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 507 o powierzchni 10.8800ha, (ŁIV, ŁV, RIVa, RIVb, RVI) obręb Konary, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00044377/8 - na kwotę: 20 000,00 zł/rok

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 172/2021 117.91 KB