Centrum Usług Wspólnych

Treść

Centrum Usług Wspólnych

ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka

tel./ fax (65) 54 74 748 

e-mail: maria.antkowiak@cuw-mg.pl

Maria Antkowiak - Kierownik

 STATUT