Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer zarządzenie 138/2021

Data podjęcia 22 marca 2021 r.

Tytuł aktu: w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego - łącze do uchwały

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.

Pozycja: 3379

Uwagi: brak

Łącze do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego