Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXIX/182/21

Data podjęcia: 29 lipca 2021 r.

Tytuł aktu:  w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2021 r.

Pozycja: 6354

Uwagi: brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego