http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-02-2020 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  11-08-2020 | 09:20
Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Karolinkach 11.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 06.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Miejskiej Górce 11.08.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 08.07.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 22.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 10.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Miejska Górka 10.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie: ustalenia ceny na dzierżawę nieruchomości gruntowej , położonej w Konarach, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie ustalenia ceny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w budynku świetlicy wiejskiej Konary 35, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie ustalenia ceny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w budynku świetlicy wiejskiej Konary 35 oraz części terenu o powierzchni 1500m2, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za rok 2019 02.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie regulaminu korzystania z zabytkowego budynku szkolnego w Konarach 01.06.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 07.05.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 29.04.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 22.04.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 03.04.2020
więcej »»»
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 24.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 05.03.2020
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska