http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2020 rok
Informacja z otwarcia ofert 2019 rok
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Informacja z otwarcia ofert 2020 rok 
Informacja z otwarcia ofert
 
data publikacji:  22-10-2020 | 15:16
data ostatniej modyfikacji:  22-10-2020 | 15:16
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja z otwarcia ofert na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gminy Miejska Górka prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 22.10.2020


Informacja z otwarcia ofert - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska