http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Wybory samorządowe 2018 r. 
Wybory
 
data publikacji:  23-08-2018 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2018 | 12:53
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miejskiej Górce w sprawie dodatkowego naboru na radnego 18.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 18.09.2018
więcej »»»
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Miejskiej Górce o dyżurach 18.09.2018
więcej »»»
INFORMACJA - zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 14.09.2018
więcej »»»
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Miejskiej Górce w celu rejestracji list kandydatów na radnych Gminy Miejska Górka 11.09.2018
więcej »»»
Postanowienie Komisarza Wyborczego w lesznie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 10.09.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 214/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 06.09.2018
więcej »»»
WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH 31.08.2018
więcej »»»
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 29.08.2018
więcej »»»
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 29.08.2018
więcej »»»
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 29.08.2018
więcej »»»
Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 29.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miejskiej Górce. 23.08.2018
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska