http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Wybory samorządowe 2018 r. 
Wybory
 
data publikacji:  06-09-2018 | 11:01
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2018 | 11:01
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 214/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 06.09.2018

 

Zarządzenie Nr 214/2018

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 września 2018 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych słup ogłoszeniowy położony w Miejskiej Górce przy zbiegu ulicy Jana Pawła II i Placu Korczaka.

2. Wyznaczam do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych tablice ogłoszeniowe w Miejskiej Górce i na terenie sołectw.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska