http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 15:17
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 15:20
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uznanie ojcostwa dziecka 16.07.2018

 

1. Podstawa Prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064) – art. 63 i nast.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) – art. 62 i nast.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

·         Dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców

 • Dokumenty stwierdzające tożsamość

 • Zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży

 • Wniosek o uznanie ojcostwa

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki w akcie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Bez opłaty

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

8. Uwagi

Przyjmowanie protokółu, odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego,

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka. Oświadczenie może złożyć ojciec dziecka, który ukończył lat osiemnaście. Ojciec który ukończył lat szesnaście, a nie ukończył jeszcze osiemnastu, oświadczenie o uznaniu może złożyć przed sadem opiekuńczym (art. 77 kro).

WNIOSEK – pobierz 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska