http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 15:02
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zgłoszenie zgonu 16.07.2018

 

1. Podstawa Prawna

  • art. 64-68 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264)

2. Wymagane dokumenty

  •  Karta zgonu wystawiona przez lekarza
  •  Dowód osobisty osoby zmarłej
  •  Dowód osobisty współmałżonka - do wglądu

3. Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

4. Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie odpisu aktu zgonu.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,

Pokój nr 11

6. Opłaty 

Nie pobiera się.

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

8. Uwagi

 

Zgłoszenia dokonuje członek rodziny osoby zmarłej lub osoba upoważniona okazując się dowodem osobistym.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska