http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 14:50
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 14:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Wydanie dowodu osobistego 16.07.2018

 

  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodów osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)

  1. Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Uwaga Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować na jednej kartce formatu A4 dwustronnie, w niezmienionej formie

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualną fotografię osoby o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawia osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności

- w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunek twarzy jest całkowicie widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

4.  Wniosek może złożyć:

• osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

• osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

• kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

• niezwłocznie w przypadku :

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych

4. Opłata

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Pokój nr 11

WNIOSEK - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska