http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Geodezja, gospodarka gruntami 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 10:07
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 10:07
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 16.07.2018


 1. Podstawa Prawna

• Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 )
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 r. poz. 125) 

2. Wymagane dokumenty
• Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej

3. Termin odpowiedzi
7 dni (termin wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego)

4. Sposób załatwienia sprawy
Uzyskanie zawiadomienia.
Zawiadomienie zostanie przesłane listownie.
Istnieje możliwość osobistego odbioru zawiadomienia.

5. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: Wiesław Wójcicki, tel. 65 322 48 44 ,
e-mail: wieslaw.wojcicki@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

7. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM/ADRESIE BUDYNKU - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska