http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Geodezja, gospodarka gruntami 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 10:07
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 10:07
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 16.07.2018


 1. Podstawa Prawna

• Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 )
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 r. poz. 125) 

2. Wymagane dokumenty
• Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej

3. Termin odpowiedzi
7 dni (termin wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego)

4. Sposób załatwienia sprawy
Uzyskanie zawiadomienia.
Zawiadomienie zostanie przesłane listownie.
Istnieje możliwość osobistego odbioru zawiadomienia.

5. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: Wiesław Wójcicki, tel. 65 322 48 44 ,
e-mail: wieslaw.wojcicki@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

7. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE PORZĄDKOWYM/ADRESIE BUDYNKU - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska