http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2019 rok
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok 
Informacja z otwarcia ofert
 
data publikacji:  19-01-2018 | 12:53
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2018 | 14:28
Informacja z otwarcia ofert "Dostawę kruszywa kamiennego do budowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka" 15.10.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Budowa dróg śladowych w gminie Miejska Górka" 12.09.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert: "Zakup i dostawę płyt drogowych do budowy dróg śladowych w gminie Miejska Górka" 07.09.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert na: "Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2018/2019" 26.07.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert na "Wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach". 27.06.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert na "Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych częściach miasta Miejska Górka oraz wsi Dąbrowa" 25.06.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert na "Wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach 06.06.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna". 30.05.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Niepart" 22.05.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert, dot. "Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka" 07.05.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice" 16.02.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Hubala" 19.01.2018
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa" 19.01.2018
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska