http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Protokoły z Sesji
Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2017r.
Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2015
Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2012 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
Porządek obrad najbliższej Sesji
Sesje Rady - wideo
Imienne głosowanie Radnych
Wnioski i interpelacje Radnych
Zbiór aktów prawa miejscowego
Burmistrz
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Uchwały Rady Miejskiej 2017r. 
Uchwały Rady Miejskiej
 
data publikacji:  30-11-2017 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2017 | 13:10
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
UCHWAŁA NR XXVI/146/17 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka na lata 2017-2023 30.11.2017

 UCHWAŁA NR XXVI/146/17

RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejska Górka na lata 2017-2023

 

 

 

            Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejska Górka na lata 2017-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejska Górka na lata 2017-2023

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska