http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2019 rok
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok 
Informacja z otwarcia ofert
 
data publikacji:  08-02-2017 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  20-09-2017 | 13:57
Informacja z otwarcia ofert dot.: "Dostawa kruszywa kamiennego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Sobiałkowo" 20.09.2017
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 11.09.2017
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert dot. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie" 19.06.2017
więcej »»»
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej” 12.04.2017
więcej »»»
Informacja z otwarcia ofert, dot. "Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - kanalizacja deszczowa" 06.04.2017
więcej »»»
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce” 08.02.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska