http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok 
Informacja z otwarcia ofert
 
data publikacji:  12-04-2017 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  12-04-2017 | 11:37
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej” 12.04.2017

 

 

Miejska Górka, 12.04.2017 r.

RI.271.3.2017

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej”

 

             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Miejska Górka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12.04.2017 r. o godzinie 10:05 w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej”. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 647.960,57 zł.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Okres gwarancji
i rękojmi

1

 

Konsorcjum w składzie:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

 

554.189,27

60

2

STRABAG

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

589.243,64

60

 

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

   /-/ Karol Skrzypczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska