http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2019 rok
Informacja z otwarcia ofert 2018 rok
Informacja z otwarcia ofert 2017 rok
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Informacja z otwarcia ofert 2016 rok 
Informacja z otwarcia ofert
 
data publikacji:  01-09-2016 | 12:40
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2016 | 14:18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Miejska Górka” 17.10.2016
więcej »»»
Informacja o otwarciu ofert dot.: „Dostawa kruszywa kamiennego na przebudowę drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko”. 01.09.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska