http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:23
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 13.01.2016
więcej »»»
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 13.01.2016
więcej »»»
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 14.01.2016
więcej »»»
Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14.01.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska