http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  14-01-2016 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 08:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 14.01.2016

1. Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 poz.799 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31 ze zm.)
Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2017 poz.2119)

2. Wymagane dokumenty:

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

3. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

4. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

6. Uwagi:

Termin złożenia informacji - aktualizacja - do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni

7. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunalny,
tel.  65 54 74 507 

Informacja o wyrobach zawierających azbest -  pobierz

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska