http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-09-2020 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2020 | 11:58
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy użytków rolnych 09.09.2020

 

1.      Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

2.      Wymagane dokumenty

- wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy,

WNIOSEK - pobierz

- oryginał umowy

3.      Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

4.      Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

5.      Tryb odwoławczy

Brak

6.      Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy, pok. nr 3, tel. 65 322 58 33

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska