http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:11
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania - podatek od środków transportu 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

·         Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z póź. zm.)

·         Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2015r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

2.       Wymagane dokumenty:

·         wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych

·         dokument potwierdzający nabycie lub zbycie środka transportowego

·         kopia dowodu rejestracyjnego

.      inne dokumenty

3.       Termin odpowiedzi:

      Bez zbędnej zwłoki

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

 5.       Tryb odwoławczy:

     Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.               6. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3 tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska