http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.1892)

2.       Wymagane dokumenty:

·          .     wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

·          .  zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość          tych wydatków,

·         .     oświadczenie, że wydatki związane z inwestycją nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych,

 .  oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie,


 .  zawiadomienie o zakończeniu budowy,

 .  pozwolenie na budowę.


3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Przyznanie ulgi podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

·         Budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli  i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;

·         Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25% udokumentowanych

Rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, pod warunkiem, że wydatki inwestycyjne nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

Zestawienie poniesionych wydatków

Oświadczenie

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska