http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:13
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 08:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 09.12.2015

  1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2015r., poz. 1340)

2.       Wymagane dokumenty:

       .    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego,

       .     Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

       .     Lista faktur

3.       Termin odpowiedzi:

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

6.       Uwagi:

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku są wykazane jako użytki rolne.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, pokój nr 3

tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie Faktur Vat

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska