http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:41
Składanie deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 17.12.2015
więcej »»»
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania - podatek od środków transportu 17.12.2015
więcej »»»
Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 17.12.2015
więcej »»»
Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego ( z tytułu kupna gruntów) 17.12.2015
więcej »»»
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę. Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej. Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowych. 17.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (ha fizyczne i ha przeliczeniowe) 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o stwierdzeniu zaległości w podatkach 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników 09.12.2015
więcej »»»
Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji podatników 09.12.2015
więcej »»»
Inne zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych 09.12.2015
więcej »»»
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 09.12.2015
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska